ข่าว ข่าวภาคเหนือ

ควันไฟป่าหวนกลับมาหนักอีกครั้ง

หมอกควันจากไฟป่า ได้หวนกลับมาปกคลุมตัวเมืองอีกครั้ง หลังลดได้ไม่กี่วัน สาเหตุมีการลอบเผาป่ามากขึ้น ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองที่เริ่มดีกลับมาหนัก

วันนี้ (26 มี.ค. 63) – กรมควบคุมมลพิษได้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 144 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 155 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ค่าปริมาณฝุ่นละอองดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพ ระดับคำเตือนสีแดง มาจากเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานที่ผ่านมา ได้เกิดไฟป่าบริเวณใกล้กับบ้านดอยขอ หย่อมบ้านไม้แงะ หมู่ 8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นการเกิดไฟป่าที่ใหญ่และรุนแรง โดยต้นแพลิงคาดว่ามาจากบริเวณพื้นที่บ้านห้วยเดื่อ ต.ผาบ่อง แถบนากระจง และได้ลุกลามข้ามเขาต่อเนื่องจนเข้ามาถึงเขตตำบลปางหมู

ทางด้านศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟป่า จ.แม่ฮ่องสอนได้รายงานจุดความร้อนในระบบเวียร์ ช่วงเวลา 01.00-02.00 น. ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 124 จุด คือ อ.ขุนยวม 11 จุด, อ.ปางมะผ้า 11 จุด , อ.ปาย 18 จุด , อ.สบเมย 19 จุด , อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 13 จุด , อ แม่ลาน้อย 10 จุด , อ.แม่สะเรียง 42 จุด โดยก่อนหน้านั้น เมื่อวานที่ผ่านมาเวลา 14.12 น. พบจุดความร้อนในระบบเวียร์ ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 128 จุด

จากรายงานพบว่า สถานการณ์ไฟป่าใน จ.แม่ฮ่องสอนยังคงเกิดอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจาก การไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐและรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ต้องทำงานออกไปดับไฟป่าอย่างหนักและส่วนหนึ่งของไฟป่าที่เกิดขึ้น 60% ไม่สามารถเข้าไปทำการดับไฟป่าได้เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุเป็นเทือกเขาสูงชัน ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องได้รับผลกระทบจากควันพิษ และยิ่งมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายมากขึ้น