กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน กทม.เตรียมปรับใช้ 4 รูปแบบการเรียนการสอนรับมือ “โควิด” เตรียมเปิดเทอม

โรงเรียน กทม. เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการศึกษาได้เตรียมจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 4 รูปแบบ

โรงเรียน กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2563 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

วันนี้ที่ประชุมได้รับทราบการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสำนักการศึกษาได้เตรียมจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 4 รูปแบบ คือ

การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันเรียน การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันคู่ วันคี่ การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียนแบบเรียนทุกวัน และการสลับกลุ่มนักเรียนแบบแบ่งนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่ม โดยแต่ละรูปแบบจะมีความเหมาะสมกับขนาดโรงเรียน และพื้นที่ที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักการศึกษารวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งคณะผู้ปกครองและผู้ปกครองได้เห็นชอบร่วมกัน นำเสนอที่ประชุมคณะผู้บริหารในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 8 มิ.ย.นี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเรียนการสอนของเด็กพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน จึงมอบหมายให้สำนักการศึกษาเตรียมเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษที่เหมาะสมด้วย