กรุงเทพมหานคร ข่าว

กรมควบคุมโรค ชี้ กทม. ยังเป็นจุดแพร่ระบาดโควิด-19

นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ชี้ กรุงเทพมหานครยังเป็นจุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำเป็นต้องมีมาตราการต่างๆ ขึ้นมาเพื่อป้องกันและค้นหาเชิงรุก

โควิด-19 วันนี้ (9 พ.ค. 63) – นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงผลการค้นเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า ตั้งแต่ 15 เม.ย. – 8 พ.ค. สามารถค้นหาเชิงรุกได้รวม 9,516 คน แบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงตามอาชีพ 4,820 คน และกลุ่มสถานที่เสี่ยง 1,152 คน เช่น ในชุมชนคลองเตย เรือนจำ บุคลากรทางการแพทย์ หมู่บ้านจัดสรร ซึ่งผลการตรวจดังกล่าวไม่พบผู้ติดเชื้อ ส่วนผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ารับการกักตัว8แห่ง จำนวน 3,544 คน มีผู้ติดเชื้อ 13 คน

ส่วนการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ชุมชนคลองเตย ที่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 120,000 คน ได้นำแบบสอบสำรวจ 9,500 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมาประมาณ 7,500 คน ต่อมานำมาคัดกรองต่อ ทำให้พบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 275 คน ในจำนวนไม่พบผู้ติดเชื้อแม้แต่คนเดียว บ่งชี้ได้ว่า สามารถควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 ในสถานการณ์วงจำกัด ส่วนการค้นหาในหมู่บ้านจัดสรร ได้ดำเนินการไป3หมู่บ้าน พบว่ามีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคกว่า300คน ยังไม่พบมีผู้ติดเชื้อเช่นกัน

สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า การแพร่เชื้อลดลงจริง แต่อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยง เพราะยังพบผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครอยู่

ทั้งนี้ยืนยันว่า คนไทยที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย จะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว 14 วันตามมาตรการของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เว้นแต่ใครที่ประสงค์อยากกักตัวในโรงแรมที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของรัฐ ก็สามารถออกค่าใช้จ่ายเองได้

ขณะที่ นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า หลังจากนี้ เจ้าหน้าที่จะมีการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก4กลุ่มเสี่ยง คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่เสี่ยงที่สุด ใกล้ชิดคนไข้มากที่สุด ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีโอกาสติดเชื้อจากเจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่-คนไข้ หากพบว่าพื้นที่ใด มีผู้ติดเชื้อจะเข้าไปจำกัดพื้นที่ให้เร็วที่สุด , กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น clicknic ที่สามารถวิดีโอคลอปรึกษาคัดกรองอาการเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ , กลุ่มให้บริการสาธารณะสุข ขนส่งสาธารณะ แท็กซี่ , กลุ่มสถานที่แออัด เช่นชุมชนแออัด วัด เรือนจำ และพื้นที่มีแรงงานต่างด้าว

สำหรับกลุ่มที่คิดว่าจะเป็นผู้แพร่เชื้อในระยะถัดไป คือ กลุ่มที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งหากยังปิดม่านฟ้าไม่ให้ต่างชาติเข้ามาในประเทศ ก็เชื่อว่าจะนำเชื้อเข้ามาน้อยลง ส่วนกลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เช่น ภูเก็ต ตรัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากจะเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะต้องรับการตรวจคัดกรองอย่างเคร่งครัด ก็จะทำให้การแพร่ระบาดลดลงได้เช่นกัน

พร้อมกับระบุว่ามาตราการที่จะผ่อนปรนระยะต่อไป สามารถทำได้ แต่ต้องควบคุมอย่างเข้มงวดตามมาตราฐานการแพร่ระบาดของโรค เพราะหากหละหลวม อาจเกิดการแพร่ระบาดขึ้นมาอีก