กรุงเทพมหานคร ข่าว

สนามบินดอนเมือง คุมเข้มโควิด-19 เพิ่มจุดคัดกรองทั้งขาเข้า-ออก ระหว่างประเทศ-ในประเทศ

ท่าอากาศยานดอนเมือง ยกระดับมาตรการการคัดกรองผู้โดยสาร ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มการติดตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาออก-ขาเข้า ทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศ

ท่าอากาศยานดอนเมือง ยกระดับมาตรการการคัดกรองผู้โดยสาร เพื่อรองรับและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

โดยเพิ่มการติดตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาออก ด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรดขนาดเล็ก คือ บริเวณทางเข้าจุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ,บริเวณทางเข้าจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 และจุดตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า บริเวณทางออกผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้