ข่าว

สำนักทะเบียนทั่วประเทศไทย ปรับรูปแบบการให้บริการ ให้เข้ากับ New Normal

สำนักทะเบียนทั่วประเทศ ปรับรูปแบบการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ให้เข้ากับการปรับตัวยุค New Normal ตอบรับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน โควิด 19

โควิด 19 ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อแม้ว่าจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ลดลง แต่การแพร่ระบาดนั้นยังคงอยู่ ล่าสุดรัฐบาลได้มี มาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3 ออกมาเป็นที่เรียบร้อย

 

จากมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน โควิด 19 นั้น กรมการปกครอง จึงได้มีการปรับรูปแบบการให้บริการประชาชนใหม่ เพื่อสอดคล้องและตอบรับกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal 

ในส่วนของงานทะเบียนและบริการบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนทั่วประเทศถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารทางการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ

ทั้งนี้ กรมการปกครอง ขอให้จังหวัดแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น และจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม ทุกแห่ง พิจารณาเปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนตามปกติ โดยปฏิบัติตามมาตรการให้บริการรูปแบบใหม่ New Normal อย่างเคร่งครัด

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลโควิด 19 / กรมการปกครอง