ข่าว

ตรวจสอบช่องทางรับเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท ล่าสุดวันนี้ ได้รับเงินกันแล้ว

ตรวจสอบช่องทางรับเงินเยียวยาคนพิการ ล่าสุดวันนี้ พบว่าผู้พิการหลายคนได้รับเงินกันตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00น. ที่ผ่านมาแล้ว

เยียวยาคนพิการ “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” แจงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด-19ให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,000 บาท รวมถึงคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยคนพิการ ก็จะได้รับเงิน 1,000 บาทเช่นเดียวกัน โดยจากการตรวจสอบล่าสุดวันนี้ พบว่าผู้พิการหลายคนได้รับเงินกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้ว

ช่องทางการรับเงิน “เยียวยาคนพิการ 1,000 บาท”

1.เป็นช่องทางเดียวกับที่ได้รับเบี้ยความพิการ

2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์

3.โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจของผู้มีสิทธิ์

4.กรณีรับเงินสด รับได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

คนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการ

1.กรณีมีบัญชีธนาคาร เจ้าหน้าที่จะโอนเงินเข้าบัญชี

2.กรณีรับเป็นเงินสด จะได้รับเงินสด

3.สามารถทำการเบิกเงินจากธนาคารได้  เวลา 8.00 น. ของ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

คนพิการที่ไม่มีบัญชีธนาคาร

1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ โดยจ่ายพร้อมกับเบี้ยคนพิการที่ได้ปกติอยู่แล้ว ไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2563

คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ

1.ทางเจ้าหน้าที่จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ ไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2563