ข่าว

“สุชาติ” รับมอบหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากจีน

“สุชาติ ตันเจริญ” รับมอบหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากบริษัท เทนเซ็นต์ เทคโนโลยี (เชินเจิ้น) จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันนี้ (25 พ.ค. 63) – นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบเสื้อป้องกันเชื้อโรคสำหรับใช้ทางการแพทย์ จำนวน 5,000 ชุด หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 200,000 ชิ้น หน้ากากอนามัยทั่วไป N-95 จำนวน 50,000 ชิ้น และเครื่องช่วยหายใจแบบไม่ใช้ท่อช่วยหายใจ จำนวน 10 เครื่อง จากบริษัทเทนเซ็นต์ เทคโนโลยี (เซินเจิ้น) จำกัด (Tencent Technology (Shenzhen) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย นายกฤตธี มโนลีหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทเทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนมอบ เพื่อไว้ใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวไทย ในช่วงวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19

โดย นายสุชาติ ในฐานะอุปนายกและประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีน กล่าวขอบคุณในน้ำใจจากบริษัทเทนเซ็นต์ เทคโนโลยี (เชินเจิ้น) จำกัด (Tencent Technology (Shenzhen) สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้มอบหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ในครั้งนี้ โดยผ่านการประสานงานร่วมกันระหว่างสมาคมส่งเสริมมิตรภาพแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สังกัดกระทรวงความมั่นคง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน