ข่าว

สรรพากรสงขลา เร่งตรวจสอบสิทธิ “เราไม่ทิ้งกัน” จ่ายเงินเยียวยาโควิด 19

สรรพากรพื้นที่สงขลา 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วานนี้ (12 พ.ค.63) นายเกรียงศักดิ์ จุลานุพันธุ์ สรรพากรพื้นที่สงขลา 1 นางสุจิณ ปิ่นสวัสดิ์ สรรพากรอำเภอสทิงพระร่วมลงพื้นที่กับผู้พิทักษ์สิทธิของกรมสรรพากรในพื้นที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยตรวจสอบสิทธิ “เราไม่ทิ้งกัน” ในวัดจะทิ้งพระ โดยได้มีการยื่นตรวจสอบสิทธิครั้งที่ 2 คือพระพิทักษ์ชัย สุวรรณชาตรี พระลูกวัด โดยพระท่านให้ข้อมูลว่า ก่อนจะเกิดโรคโควิด-19 ได้เงินจากผู้ที่มาทำบุญแบบไปกิจนิมนต์ต่างๆ มากมาย พอมาถึงตอนนี้มาเกิดโรคโควิดทำให้การใช้สอยต่างๆลดลง เพราะ ได้ลงทะเบียนเรียนหนังสือ ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และอาตมาก็เลยลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ซึ่งวันนี้ทางสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 ก็ได้ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบสิทธิตามผู้ที่ลงทะเบียนไว้อย่างเรียบร้อย และอีกรายคือ นายเจริญ ชาติวิริยะอำนวย ประกอบอาชีพช่างปั้นพระตามวัดต่างๆ  ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เมื่อก่อนได้รายได้จากการปั้นพระตามวัด แต่ตอนนี้ต้องหยุดหมด ตนเองก็ใช้สิทธิผู้ได้รับผลกระทบเหมือนกัน และได้มีเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบ

สรรพากรพื้นที่สงขลา 1 กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สงขลา 1 ได้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิจำนวน 2,805 ราย สำเร็จไปแล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 2,500 ราย คิดเป็นร้อยละ 89 เหลืออีกประมาณ 300 ราย ตามมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ทั้งนี้ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา1 ได้เร่งตรวจสอบส่วนที่เหลืออย่างเต็มที่ โดยลงพื้นที่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และผล กระทบของประชาชน