MRTใจดี! 13-15 เม.ย.นี้ให้ “ผู้สูงอายุขึ้นฟรี”

รฟม. ประกาศยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ให้ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน

วันนี้ (29 มี.ค.)การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ว่า ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน รฟม. จะงดเก็บค่าโดยสาร ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม หรือรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง กับผู้โดยสารที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

โดยผู้สูงอายุ ต้องแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารพร้อมบัตรประชาชน เพื่อรับคูปอง 1 ใบ ใช้ผ่านเข้า-ออก ประตูพิเศษ (1 คนต่อคูปอง 1 ใบเท่านั้น)

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 4 – 24 เมษายน รฟม. จะมีมาตรการเข้มข้น 777 ในทุกสถานีบริการ เพื่อความปลอดภัยและรองรับการเดินทางของประชาชน ให้ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการรักษาความปลอดภัยของรถไฟฟ้า รถไฟฟ้า MRT ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย