ข่าว

เดอะมอลล์ กรุ๊ป รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัย

เดอะมอลล์ ทุกสาขา ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย พร้อมรับมอบตราสัญลักษณ์ SHA จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ทุกสาขา ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, พารากอน และ บลูพอร์ต หัวหิน ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย AMAZING THAILAND SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (SHA) ประเภทธุรกิจศูนย์การค้าและห้างสรรรพสินค้า พร้อมรับมอบตราสัญลักษณ์ SHA จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลนี้ ถือเป็นการตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเชิงรุกขั้นสูงสุด แบบครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า

วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการธุรกิจ ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการในธุรกิจต่างๆ จึงเกิด โครงการ AMAZING THAILAND SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (SHA) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

เดอะมอลล์ รับมอบตรา SHA

SHA เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงสาธารณสุข, หอการค้าไทย และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้รับความปลอดภัย มั่นใจด้านสุขอนามัยจากสินค้าตลอดจนการให้บริการ อีกทั้งเพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เดอะมอลล์กรุ๊ป ในฐานะองค์กรเอกชนที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชน มีความห่วงใยและให้ความสำคัญเรื่อง ความปลอดภัยของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเป็นหัวใจหลัก ได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับ NEW NORMAL หรือ ชีวิตวิถีใหม่ ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันให้ได้มากที่สุด ด้วยมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยเชิงรุกขั้นสูงสุด แบบครอบคลุมทุกมิติ รวม 100 มาตรการ

มาตรการที่วางไว้ ประกอบด้วย 5 มาตรการหลัก 34 มาตรการย่อย สำหรับลูกค้า ได้แก่ มาตรการสร้างสังคมไร้สัมผัส, มาตรการคัดกรองเข้มงวด, มาตรการลดความแออัด, มาตรการสุขอนามัยเชิงรุก,  มาตรการเฝ้าระวังติดตาม และ 6 มาตรการเสริม 66 มาตรการย่อย สำหรับ 5 กลุ่มธุรกิจ สำหรับร้านค้าและพนักงานในศูนย์การค้า ได้แก่ มาตรการสำหรับร้านค้าทุกประเภทและพนักงานทุกคนภายในศูนย์การค้า, มาตรการสำหรับร้านอาหาร, คลินิก, ร้านตัดผม, ร้านแฟชั่น , ร้านไลฟ์สไตล์ และธนาคาร

มาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยเชิงรุกขั้นสูงสุดแบบครอบคลุมทุกมิติดังกล่าว ทำให้ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ทุกสาขา ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, พารากอน และ บลูพอร์ต หัวหิน ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากโครงการ AMAZING THAILAND SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (SHA) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ว่าจะได้การบริการและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างสูงสุด

เดอะมอลล์ รับมอบตรา SHA

เดอะมอลล์ รับมอบตรา SHA

เดอะมอลล์ รับมอบตรา SHA

เดอะมอลล์ รับมอบตรา SHA เดอะมอลล์ รับมอบตรา SHA เดอะมอลล์ รับมอบตรา SHA