ข่าว

เดอะมอลล์ ส่ง 4 ผู้พิทักษ์สวนน้ำ แฟนตาเซีย ลากูน ร่วมดูแลลูกค้า

แก๊ง The 4 Fantasia ฮีโร่ผู้พิทักษ์ สวนน้ำ แฟนตาเซีย ลากูน ของศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ร่วมเป็นหนึ่งในความร่วมมือกับมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกครอบครัวและเด็กๆ อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และการเว้นระยะห่างของการใกล้ชิด (Social Distancing)

นอกจากนี้ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ยังมีมาตรการและตั้งจุดบริการสั่งอาหารกลับบ้าน (Food Takeaway), การบริการสั่งอาหารออนไลน์ (Food Delivery) และการสั่งสินค้าผ่านผู้ช่วยซื้อส่วนตัว (M Card Chat & Shop) ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ เดอะมอลล์ พร้อม “ดูแล ใส่ใจ ไปด้วยกัน” รอทุกท่านกลับมาอีกครั้ง