การเมือง

ครม. อนุมัติ ตั้ง “อนุพงษ์” นั่ง ปธ.คณะกรรมการสำรวจการกักตุนสินค้า

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ครม. มีมติ อนุมัติแต่งตั้ง “อนุพงษ์” นั่ง ปธ.คณะกรรมการสำรวจการกักตุนสินค้า และแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ขึ้นใหม่

วันนี้ ( 31 มี.ค.63) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2497 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ขึ้นใหม่

โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะกรรมการ และมีกรรมการ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ,ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ,ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ,ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ,อธิบดีกรมสรรพากร ,อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมการค้าภายใน, อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอธิบดีกรมการปกครอง เป็นกรรมการ และเลขานุการ

โดยให้สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497

เรื่องน่ารู้จาก COVID-19

อ่านข่าวแนะนำ >>>    วิธี กักกันตัวเอง ที่บ้าน ทำอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด

Social Distancing ระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

วิธีรับมือ ความวิตกกังวลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

How To ดูแล สุขภาพจิต เด็กและเยาวชน ระหว่างโรคระบาด

How to ทำงานจากบ้าน พร้อมเลี้ยงลูกไปด้วย แบบไม่เสียสติ