การเมือง

บิ๊กตู่ ตั้ง “นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน” เป็นโฆษก ศบค. ทำหน้าที่แถลงข่าว

หลังเสร็จสิ้นประชุม ศอฉ.โควิด-19 บิ๊กตู่ ตั้ง “นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน” เป็นโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19. ) หรือ ศบค. ที่ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่

วันนี้  (26 มี.ค.63) “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ” ในฐานะ ประธานศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เรียกประชุม ศอฉ. หลังพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เริ่มบังคับใช้วันนี้ เป็นการประชุม ครั้งที่ 1 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีคณะผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณารายละเอียดและข้อกำหนดเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาโควิด 19 เพิ่มเติม

ทั้งนี้ ที่ประชุม เห็นชอบมีมติ ให้ใช้ชื่อ “ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19. ) หรือ ศบค. พร้อมทั้งแต่งตั้ง นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เป็นโฆษก ศบค. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการแถลงข่าวจากศูนย์ ศบค. เป็นสื่อกลางกับประชาชนทันที ส่วนรายละเอียดในการประชุมนั้น มีหัวข้อดังนี้

 

1.ให้แนวทางทำงานของศูนย์ ศบค. โดยให้ผู้ทำงานแต่ละด้านเสนอแผนและแนวปฏิบัติหลังการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

2. ให้บูรณาการจัดระบบประสานการร่วมมือทุกภาคส่วนของสังคม

3. ติดตามผลกระทบจากการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พร้อมเตรียมแนวทางการช่วยเหลือเยียวยา

4. ให้ความเชื่อมั่นของระบบทางการแพทย์ ระดมสรรพกำลัง บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด อุปกรณ์การแพทย์ ให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย

5. ขอความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญให้มีการประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสื่อมวลชนเผยแพร่ความรู้โยเฉพะาการเว้นระยะห่างทางสังคม

6.โยกย้ายงบประมาณมาเน้นใช้ในด้านสาธารณสุขเป็นหลัก

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังไม่มีการพิจารณาข้อกำหนดเพิ่มเติม หลังการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่มีผลบังคับใช้แล้ว

เรื่องน่ารู้จาก COVID-19

อ่านข่าวแนะนำ >>>   แพทย์แนะ มาตรการต้องมีในที่ชุมนุมชน รับมือไวรัสโควิด-19

4 ทริค รับมือ COVID-19 มฤตยูร้ายสายพันธุ์ใหม่ ให้อยู่หมัด

วิธี กักกันตัวเอง ที่บ้าน ทำอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด

Social Distancing ระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ