การเมือง

“วีระ” ฉะ ที่ดิน “ปารีณา-ม่อนแจ่ม” เจ้าหน้าที่รัฐกำลังใช้ 2 มาตรฐานดำเนินคดี

วีระ สมความคิด โพสต์เปรียบเทียบการใช้กฎหมายที่ดินระหว่าง ปารีณา และชาวบ้านม่อนแจ่ม ทำให้ชาวบ้านต้องลุกขึ้นสู้

นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว วีระ สมความคิด โดยแสดงความคิดเห็นถึงการใช้กฎหมายที่ดิน โดยระบุว่า

ว่าแล้วไง กรณีรัฐบาลอุ้มปารีณา จะทำให้มีคนอ้างเอาไปเป็นตัวอย่าง ที่จะสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ขณะนี้ชาวบ้านม่อนแจ่มบางส่วน ที่เป็นชาวไทยภูเขาดั้งเดิม ซึ่งอยู่ในพื้นที่มาก่อนที่รัฐจะประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ริม และพวกเขาได้รับอนุญาตให้อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2541 นอกจากนี้ยังได้รับการยกเว้นโทษตามพ.ร.บ.โรงแรม และพ.ร.บ.ผังเมืองตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

ซึ่งต่างจากกรณีของปารีณาที่เข้าไปบุกรุก ครอบครองที่ป่าสงวนแห่งชาติฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี หลังจากที่มีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ที่สำคัญปารีณาไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้ตามมติครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2541อีกด้วย

ดังนั้น เมื่อกรณีของปารีณาซึ่งกระทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนยังลอยนวลอยู่ได้ ชาวบ้านม่อนแจ่มซึ่งมีหลักฐานการได้รับอนุญาตจากรัฐให้อยู่ในพื้นที่ได้ จึงต้องลุกขึ้นสู้