ข่าว

“ทรัมป์” ประกาศตัดขาดองค์การอนามัยโลก ปมที่มาโควิด 19

โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศตัดสัมพันธ์กับองค์การอนามัยโลก พร้อมกล่าวหาว่าทำงานไม่โปรงใส ประเด็นที่มาของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐ แถลงที่ทำเนียบขาววานนี้ (29 พ.ค.) ว่า องค์การอนามัยโลกเข้าข้างจีนในหลายเรื่อง ทั้งที่จีนให้เงินสนับสนุนแก่อนามัยโลกน้อยกว่าสหรัฐอยู่มาก ด้วยเหตุนี้สหรัฐ จึงตัดสัมพันธ์กับองค์การอนามัยโลก นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทรัมป์ยังได้ตำหนิจีนว่าเอาเปรียบสหรัฐมานานในหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการที่จีนปกปิดข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทั้งกับสหรัฐและองค์การอนามัยโลก ทั้งที่ทั่วโลกยังกำลังต้องการคำตอบและความโปร่งใสจากจีนในประเด็นนี้

ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้จัดตั้งมูลนิธิใหม่ สำหรับขยายฐานการรับเงินบริจาคจากแหล่งใหม่ๆ รวมไปถึงจะเปิดรับบริจาคเงินจากสาธารณชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เพื่อรับมือปัญหาขาดแคลนเงินงบประมาณขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมูลนิธิใหม่นี้จะเปิดทางให้องค์การอนามัยโลกสามารถควบคุมเงินบริจาคจากภาคเอกชนและภาครัฐได้โดยตรง เพื่อนำไปจัดการกับปัญหาเร่งด่วนทั้งหลาย