ข่าว

ย้ำอีกครั้ง! ไทยแอร์เอเชีย งดบินระหว่างประเทศถึง 25 เม.ย. ส่วนในประเทศถึง 30 เม.ย.

ไทยแอร์เอเชีย ย้ำประกาศระงับการบินชั่วคราวระหว่างประเทศ ถึง 25 เมษายน ภายในประเทศถึง 30 เมษายน 2563 ตามมาตรการรัฐ ป้องกัน COVID-19

ไทยแอร์เอเชีย ยืนยันระงับการบินชั่วคราวระหว่างประเทศ ถึง 25 เมษายน ภายในประเทศถึง 30 เมษายน 2563 ตามมาตรการรัฐ ป้องกัน COVID-19

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของแต่ละประเทศในการจำกัดการเดินทางของประชาชนและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไทยแอร์เอเชีย (เที่ยวบิน FD) มีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการบินชั่วคราว เส้นทางต่างๆ โดยบริษัทได้นำส่งหนังสือถึงสำนักงานการบินพลเรือนฯ เพื่อขออนุญาตหยุดทำการบินชั่วคราว ซึ่งได้รับอนุมัติเรียบร้อยเเล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้

•เส้นทางระหว่างประเทศหยุดทำการบินชั่วคราว 22 มีนาคม 63 – 25 เมษายน 2563

•เส้นทางภายในประเทศหยุดทำการบินชั่วคราว 1 เมษายน 2563 – 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้ หากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติก่อนครบกำหนดเวลาที่ขออนุญาตหยุดทำการบินชั่วคราวไว้ สายการบินสามารถแจ้งขอยกเลิกการหยุดทำการบินและเริ่มกลับมาทำการบินตามปกติได้ทันที เนื่องจากสายการบินได้รับอนุญาตให้ทำการบินในฤดูร้อนปี 2563 จากสำนักงานการบินพลเรือนฯ และหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศอยู่ก่อนแล้ว

สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ สายการบินไทยแอร์เอเชีย พร้อมกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่ 26 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และเส้นทางภายในประเทศ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 หากสถานการณ์ดีขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้