กรุงเทพมหานคร ข่าว ทั่วไทย

“น้ำประปาปลอดภัยใส่ใจคุณภาพ” พร้อมล้างถังพักน้ำฟรี ​63 โรงเรียนนำร่อง

เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเยาวชนให้ปลอดภัยจาก COVID-19 ตามนโยบาย

กปน. เปิดกิจกรรม “น้ำประปาปลอดภัยใส่ใจคุณภาพ” พร้อมล้างถังพักน้ำฟรี​63โรงเรียนนำร่อง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของ เยาวชนให้ปลอดภัยจาก COVID-19 ตามนโยบาย มท.2 นายนิพนธ์ บุญญามณี​ รัฐมนตรีช่ยการกระทรางมหาดไทย​ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “น้ำประปปลอภัยใส่ใจคุณภาพ” ของการประปานครหลวง โดยมี นายปริญญา​ ยมะสมิต​ ผู้ว่าการ กปน. นาย​กฤษดา กวีญาณ กรรมการ​ กปน. นายธรมรงค์​ เสนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง อนุกรรมการธรรมาภิบาลละกิจกรรมเพื่อสังคม​ คณะผู้บริหารพนักงาน กปน. และอาจารย์โรงเรียน​หอวัง​ เข้าร่วมกิจกรรม
นายนิพนธ์ บุญญามณี​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มก.2) กล่าวว่า​ กปน. เป็นหน่วยงาน​ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย คุณภาพดีให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จึงได้จัดกิจกรรม “น้ำประปาปลอดภัย​ ใส่ใจคุณภาพ” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องน้ำประปาปลอดภัย (Water Safery Plan : WSP) แก่เยาวชนใน​ สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ และเห็นถึงความสำคัญของการล้ำงถังพักน้ำ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเยาวชน ซึ่งในวันนี้ กปน.ได้ล้ำงถังพักน้ำและสาธิตการล้างถังพักน้ำที่ถูกต้อง ให้กับบุคลากรในโรงเรียนที่มีหน้ำที่ดูแลถังพักน้ำ ให้สามารถล้างถังพักน้ำอย่างถูกวิธีในครั้งต่อไป เพื่อให้น้ำประปาที่โรงเรียนมีมาตรฐานและคุณภาพเช่นเดียวกับที่​ โรงงานผลิตน้ำของ กปน. เพื่อเตรียมการรับมือจากภาวะภัยเเล้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อให้นักเรียน
ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)​ นอกจากนี้ ได้มีการทำความสะอาดโรงอาหาร ตู้กดน้ำดื่มก่อนการเปิดภาคเรียนด้วย​ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมนำร่องให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่กปน.จะดำเนินการล้ำงถังพักน้ำให้ต่อไป รวมทั้งสิ้น 63 โรงเรียน ในพื้นที่กรุงทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ เพื่อให้เยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้มีสุขอนามัยที่ดีและเป็นเเนวทางสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมศรษฐกิจเเละสังคมไทยอย่างยั่งยืน